Odpady

Odpadové hospodářství v Grygově.

Svoz komunálního odpadu

Pravidelný svoz a odstranění komunálního odpadu v Grygově zajišťují Technické služby města Olomouce, a.s. každý lichý pátek.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází v areálu ČOV Grygov, V Podlesí č.p. 385. Provozovatelem sběrného dvoru je Obec Grygov.

Správce sběrného dvoru: Oldřich Gába, tel. 721 811 606

Otevírací doba:

  • ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin,
  • v sobotu od 8:00 do 10:00 hodin.

Zpětně odebírané výrobky lze odevzdat na sběrném dvoře zdarma.

Pro celý Mikroregion Království zajišťujeme místo zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní odpad (objemný a nebezpečný odpad) zde mohou odevzdávat pouze občané obce Grygov. Na sběrný dvůr nelze vyvážet stavební odpad.

Sběr separovaného odpadu

V obci Grygov je k dispozici 28 stanovišť s kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový kartón umístěných dle obecně závazné vyhlášky obce Grygov.

Na stanovištích v ulici K Nádraží (u protihlukové stěny), Valentova (za obecním úřadem) a v prostorách sportovního areálu jsou umístěny také sběrné nádoby na kov. Nádoby jsou určeny pro sběr drobného kovového odpadu jako jsou konzervy, plechovky, víčka apod.

Na stanovištích v ulici Valentova (za obecním úřadem) a v ulici K Nádraží (u křižovatky směrem do ulice Zahradní) jsou umístěny sběrné nádoby na jedlé oleje. Olej je možné do sběrných nádob vhazovat pouze v plastových nádobách, u kterých nehrozí rozbití.

Tašky na tříděný odpad:

V rámci podpory třídění odpadů v obci Grygov můžete obdržet do své domácností zdarma sadu tašek na třídění odpadu. Praktické plastové tašky na třídění plastů, papíru, skla a od roku 2021 také kovů se dají navzájem spojit suchým zipem. Odpad tak můžete třídit přímo doma do těchto tašek a poté jejich obsah jen vysypat do kontejneru. Často se setkáváme s názorem, že vám doma chybí nádoby na třídění jednotlivých druhů odpadů. Věříme, že barevné tašky vás budou motivovat k aktivnějšímu přístupu při třídění odpadů a povedou ke zvýšení množství, kvality a čistoty vytříděných odpadů.
Vyzvednout si je můžete  v kanceláři OÚ.

Tašky na tříděný odpad

Tašky na tříděný odpad

Za všechny tyto tříděné odpady dostává obec peníze, tříděním odpadů šetříme obecní pokladnu a tedy i svoji kapsu!

Jak třídit?

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné. Smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Sběr plastů

Kontejner na plasty

Kontejner na plasty

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Obaly z plastů bývají označeny:

Nálepka plast

Nálepka plast

Sběr papíru

Kontejner na papír

Kontejner na papír

Do modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Obaly z papíru bývají označeny:

Nálepka na papír

Nálepka na papír

Sběr skla

Kontejner sklo

Kontejner na sklo

Kontejner na sklo

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Obaly ze skla bývají označeny:

Nálepka sklo

Nálepka sklo

Sběr nápojových kartonů

Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů červené barvy.

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:

Nálepka nápojové kartony

Nálepka nápojové kartony