Odpady

Odpadové hospodářství v Grygově.

Svozu komunálního odpadu

Pravidelný svoz a odstranění komunálního odpadu v Grygově zajišťují Technické služby města Olomouce, a.s. každý lichý pátek.

Sběrný dvůr

Provozovatelem sběrného dvoru je Obec Grygov.

Otevírací doba je ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Zpětně odebírané výrobky lze odevzdat na sběrném dvoře zdarma.

Pro celý Mikroregion Království zajišťujeme místo zpětného odběru elektrozařízení.

Sběr separovaného odpadu

V obci Grygov je k dispozici 14 stanovišť s kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový kartón umístěných dle obecně závazné vyhlášky obce Grygov č. 1/2007:

číslo ulice velikost plast sklo   nápojový
    (litrů)   barevné papír karton
1 Týnecká 1100 1 1 1 1
(na kopci) 240
2 Valentova 1100 1 1 1 1
(za Obecním úřadem) 240
3 Valentova 1100 1 1 1 1
(u sokolovny) 240 1 1 1
4 Za Tratí 1100 1 1 1 1
(za přejezdem) 240
5 U Parku 1100 1 1 1 1
(u nákupního střediska) 240
6 Libušína 1100 1 1 1 1
(křižovatka U Parku) 240
7 Libušína 1100 1 1 1 1
(v areálu SK) 240
8 8. května 1100 1 1 1 1
(křižovatka Komenského) 240
9 K Nádraží 1100 3 1 2 1
(u panelových domů) 240
10 K nádraží 1100 1
1
1
 
(u nádraží) 240
11 Zahradní 1100        
(u nových domků) 240
12 Masarykova náves 1100 1
1
1
1
(křižovatka Týnecká) 240
13 Masarykova náves 1100 1 1
1 1
(za hospodou) 240
14 Masarykova náves 1100 1   1  
(v domě služeb) 240
15 Komenského 1100        
(u základní školy) 240 1 1 1 1
16 Komenského 1100 1 1
1 1
(u Genoservisu) 240
17 V Podlesí 1100 1 1
1 1
(u hájenky) 240
18 Na Horka 1100 1      
(u vápenky) 240 1 1 1
19 Komenského 1100 1   1
 
(v areálu Prefy) 240
20 Komenského 1100        
(v areálu SEVERE) 240 1
21 Za Tratí 1100 1   1
 
(v areálu H+W) 240
22 U Mlýna 1100        
(na točně) 240 1 1 1
Celkem 1100 20 12 18 12
240 4 4 4 2
76 celkem 24 16 22 14

 

Tašky na tříděný odpad:

V rámci podpory a popularizace třídění odpadů v obci Grygov můžete obdržet do své domácností zdarma speciální sadu tří tašek na třídění. Praktické plastové tašky tří barev na třídění plastů, papíru a skla se dají navzájem spojit suchým zipem. Odpad tak můžete třídit přímo doma do těchto tašek a poté jejich obsah jen vysypat do kontejneru stejné barvy. Často se setkáváme s názorem, že vám doma chybí nádoby na třídění jednotlivých druhů odpadů. Věříme, že barevné tašky vás budou motivovat k aktivnějšímu přístupu při třídění odpadů a povedou ke zvýšení množství, kvality a čistoty vytříděných odpadů.
Vyzvednout si je můžete v úřední hodiny v kanceláři OÚ.

Tašky na tříděný odpad

Tašky na tříděný odpad

Za všechny tyto tříděné odpady dostává obec peníze, tříděním odpadů šetříme obecní pokladnu a tedy i svoji kapsu!

Jak třídit?

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné. Smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Sběr plastů

Kontejner na plasty

Kontejner na plasty

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Obaly z plastů bývají označeny:

Nálepka plast

Nálepka plast

Sběr papíru

Kontejner na papír

Kontejner na papír

Do modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Obaly z papíru bývají označeny:

Nálepka na papír

Nálepka na papír

Sběr skla

Kontejner sklo

Kontejner na sklo

Kontejner na sklo

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Obaly ze skla bývají označeny:

Nálepka sklo

Nálepka sklo

Sběr nápojových kartonů

Kontejner na nápojové kartony

Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů

Kontejner na nápojové kartony

Kontejner na nápojové kartony

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:

Nálepka nápojové kartony

Nálepka nápojové kartony

Sběrové soboty

Obec Grygov organizuje v areálu Čističky odpadních vod třikrát v roce sběrové soboty. Nabízíme občanům obce Grygov, mimo pravidelný svoz, odstranění komunálních velkoobjemových odpadů na jednom místě.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání odpadů velkých rozměrů, které se nevejdou do běžných popelnic či kontejnerů.

Na sběrné sobotě je možné odevzdat drobné nebezpečné odpady, organické odpady, pneumatiky a odpady, výrobky určené ke zpětnému odběru jako např. domácí elektrospotřebiče, el. baterie, kovový šrot.