Archiv pro štítek: Tenisový klub Grygov

Valná hromada občanského sdružení Tenisový klub Grygov

15.4.2012 15.6.2015

V neděli 15. dubna 2012 proběhla od 17:00 hodin v restauraci Na Hřišti valná hromada (shromáždění) všech členů našeho sdružení. Sešli jsme se v nadpolovičním počtu a byli jsme usnášení schopní. Po zahájení nám předseda sdružení přednesl zprávu o činnosti sdružení za rok 2011, finanční zprávu o hospodaření sdružení za rok 2011 nám předal taktéž. Následovala rozprava o činnosti na letošní rok a rozhodnutí o podání a využití dotace z rozpočtu Obce Grygov a z rozpočtu Olomouckého Kraje. Na závěr proběhla bouřlivá diskuze o sloučení družstva TK Grygov A a TK Grygov B v soutěže Oblastní tenisové ligy neregistrovaných na Přerovsku.