Archiv pro rok: 2021

Grygovské filmové léto

26.6.2021 29.8.2021

Obec Grygov srdečně zve občany na Grygovské filmové léto, které bude zahájeno promítáním filmu „Ženy v běhu“ v sobotu 26. června 2021. Těšit se můžete také na občerstvení, které pro tento večer zajistí myslivecký spolek Honební společenstvo Grygov – Nový Dvůr.

Myslivecké odpoledne 26.6.2021

26.6.2021 26.6.2021

Členové mysliveckého spolku Honebního společenstva Grygov – Nový Dvůr Vás srdečně zvou na Myslivecké odpoledne pořádané v sobotu 26. června od 13.00 hodin v sokolské zahradě.  Připraven bude zvěřinový guláš, zvěřinové řízky, uzená žebra, myslivecké klobásy z udírny, točené pivo a nealko nápoje. Pro děti bude připravena zábava, střelba ze vzduchovky a poznávací aktivity ze života myslivce. Myslivecký spolek zajistí také občerstvení ke kinu pod hvězdami, na které Vás srdečně zve Obec Grygov. Promítat se bude český film Ženy v běhu, promítání bude zahájeno po setmění, mezi 21.00 až 21.30 hod.

Výluka na trati 270 Přerov – Česká Třebová

27.6.2021 4.7.2021

Vážení cestující,

provozovatel dráhy – Správa železnic, s.o. vyhlásil ve dnech od 27. do 30. června a od 2. do 4. července 2021 noční výluky na trati 270 v úseku Přerov – Brodek u Přerova. Výluka bude generovat zavedení náhradní autobusové dopravy u vybraných vlaků regionální i dálkové dopravy.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky přistoupit k opatřením, které naleznete v přiloženém výlukovém jízdním řádu.

Věnujte, prosím, pozornost zejména umístění zastávek náhradní dopravy a odlišným jízdním dobám.

Kompletní informace k výluce najdou cestující na našich stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu. Případné dotazy zodpoví i operátoři zákaznické linky 221 111 122.

Všem cestujícím se velice omlouváme za komplikace způsobené výlukou a děkujeme za pochopení.

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Olomouc
Jeremenkova 231/9, 779 00 Olomouc
M
+420 727 809 771
linek@gr.cd.cz
www.cd.cz

VJŘ_270_13123_13179_PH

Očkování proti Covid-19 v Grygově

Praktický lékař MUDr. Hron Jaroslav oznamuje, že očkuje jednorázovou vakcínou Johnson proti Covid-19. Zájemci i mimo registrovaných pacientů se mohou hlásit u sestry na tel. čísle: 605 819 166.

Napouštění bazénů – upozornění

4.6.2021 30.6.2021

V souvislosti s opakovaným zakalením pitné vody dodávané z veřejného vodovodu, upozorňujeme, že k tomuto zakalení dochází z důvodu rychlého a prudkého napouštění bazénů. Z tohoto důvodu žádáme všechny majitele bazénů, aby při napouštění bazénu z veřejného vodovodu, dbali pokynů dodavatele vody Moravská vodárenská, a.s.

Pro správné a bezproblémové napuštění bazénu je nutné dodržet několik zásad:

Při napouštění bazénu z vodovodní přípojky je důležité napouštět pomalu a nejlépe mimo špičku! Tedy v noci nebo během poledních hodin.

Při rychlém a prudkém napouštění bazénů, dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů ve vodovodní síti, což způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních stěn vodovodního potrubí a dochází k zakalení vody. Kromě zakalení vody, může dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se mohou současně projevit i u jiných odběratelů.

Vodovodní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“.

Silným proudem vody si tak do svého bazénu můžete napustit nejen zakalenou vodu, ale navíc také způsobit zakalení vody i svým sousedům. Častým důsledkem je pak zabarvené prádlo v pračce.

Napouštění větších bazénů nad 20 mz vodovodní přípojky je nutné předem oznámit na dispečinku společnosti, prostřednictvím našich zákaznických linek 840 668 668 a 601 276 276.

(Zdroj: https://www.smv.cz/aktuality/movo-sluzbu-dovozu-vody-do-bazenu-cisternou-neprovozuje/)

Poplatek za stočné r. 2021

25.5.2021 30.9.2021

Oznamujeme občanům, že je v kanceláři obecního úřadu vybírán poplatek za stočné pro rok 2021. Sazba za stočné pro letošní rok činí 1.044,-Kč/osoba/rok. Poplatek v hotovosti či platební kartou je možno uhradit v kanceláři:
• v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
• v ostatní dny 8:00 – 12:00 hod.
Žádáme občany o doručení vyplněného formuláře na OÚ – osobní předání v kanceláři, vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří nebo zasláním na e-mail obec@grygov.cz.

Formulář – stočné r. 2021 – RD, web

Členové mysliveckého spolku Honebního společenstva Grygov – Nový Dvůr

žádají tímto občany, kteří jsou vlastníky psů, aby zamezili jejich volnému pobíhání na procházkách po honitbě. Volné pobíhání psů v honitbě ruší veškerou zvěř, která v současné době potřebuje klid pro zrození nového pokolení a vyvádění mláďat. Členové mysliveckého spolku, kteří provádí výcvik svých psů pro loveckou upotřebitelnost mohou provádět jejich výcvik bez uvázání.

Ztráty a nálezy

  • Obecní úřad Grygov oznamuje, že v ulici Masarykova náves byla nalezena finanční hotovost, která je k vyzvednutí na OÚ Grygov v úředních hodinách.
  • Obecní úřad oznamuje, že na ulici U Parku byl nalezen tachometr na kolo. Majitel si jej může vyzvednout v kanceláři OÚ Grygov.