Archiv pro měsíc: Květen 2023

Žádost o kompostér Thermo-Star o objemu 1000 l

Kompostéry Thermo-Star o objemu 1000 l pořízené v rámci projektu ,,Podpora domácího kompostování – Obec Grygov,,  jsou stále k dispozici. Kompostéry jsou předávány do užívání vlastníkům nemovitostí na území obce na základě Smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí 5 let kompostéry přejdou do vlastnictví vypůjčitele (smlouvu je oprávněn uzavřít pouze vlastník případně spoluvlastník nemovitosti v k.ú. obce Grygov). V případě zájmu si neváhejte vyplnit formulář „Žádost o kompostér“, který je k dispozici ve vestibulu budovy OÚ, kanceláři i webu obce. Na základě vyplněných údajů připravíme smlouvu i kompostér.

Žádost-o-kompostér

Informace pro úhradu platby za stočné pro rok 2023

15.5.2023 30.9.2023

 

Sazba za stočné pro letošní rok činí 1 476,- Kč/osoba/rok. Poplatek v hotovosti či platební kartou je možno uhradit v kanceláři OÚ:

• v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.
• v ostatní dny 8:00 – 12:00 hod. 
 Žádáme občany o doručení vyplněného „Oznámení vlastníka nemovitosti k výpočtu platby za stočné pro rok 2023“ na OÚ – osobním předáním v kanceláři, vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří nebo volnou formou zasláním na e-mail obec@grygov.cz. 

KIDSOK sděluje stanovisko o oddálení termínu – Uzavírka: úplná uzavírka MK Vsisko – most

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

na základě dnešních informací od žadatele dochází k oddálení zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu v obci Velký Týnec, místní část Vsisko na neurčito.

Spoje linky 891348 budou od 9. 5. 2023 vedeny dle schváleného výlukového jízdního řádu. Vzhledem k pozdnímu oznámení žadatelem již nelze obratem reagovat na novou situaci, výlukový jízdní řád mají dopravci již nahraný v odbavovacích zařízeních, je vyvěšený na zastávkách a také k nalezení ve vyhledávačích IDOS.CZ a CESTUJOK.

 Po upřesnění nového termínu zahájení Vás budeme informovat.

Aktualizované informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-mostu-v-obci-velky-tynec-mistni-cast-vsisko/.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování občanů.

L891348_230509_546375