Archiv pro rubriku: Projekty a záměry

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého před domem č.p. 109, naproti budovy základní školy byla již v tak špatném stavu, že zastupitelstvo loni rozhodlo o jejím odstranění z podstavce a odvezení do…

Celý článek

Protierozní hráz v lokalitě Za Humny

12.5.2014

Stavba protierozní hráze v lokalitě Za Humny je v závěrečné fázi. V pondělí 12. května 2014 bylo předáno staveniště firmě SWIETELSKY s.r.o. Stavební práce potrvají do konce letošního roku, tedy…

Celý článek

Kompostéry

1.1.2014 11.7.2014

Starosta obce Grygov informuje občany o projektu “Grygov – biologicky rozložitelný odpad”. Biologický odpad bude ukládán do zahradních kompostérů, které byly pořízeny za finanční podpory Fondů EU a Státního fondu…

Celý článek

Výsadba stromů

V obci Grygov byla zajištěna výsadba: 96 stromů v projekční ceně 375 tis. Kč. Projekt řeší výsadbu stromů na plochách veřejné zeleně výhradně ve vlastnictví obce Grygov, a to v návaznosti…

Celý článek

Dům seniorů

12.1.2012

V současné době sociální komise při OU Grygov intenzivně pracuje na přípravě projektu Domu pro seniory v areálu bývalé mateřské školky v ulici Šrámkova. Původní záměr obce z roku 1999 vybudovat zde…

Celý článek

Obnova návsi

1.1.2012

V současné době probíhají přípravy na projektu Obnova návsi.   V roce 2007 zpracoval Ing. Arch. Stanislav Vrubel prvotní studii využití návsi – parku v Grygově.   S přihlédnutím k datu…

Celý článek

Výstavba RD – Zahradní II

1.1.2012

Firma P.B.CH. Přerov s.r.o. nabízí 32 pozemků určených pro prodej v obci Grygov o výměře 700m2 s jihovýchodní a severozápadní orientací. Pozemky leží při nově budované ulici v žádané části…

Celý článek

Areál SEVERE a FAKRO – sklad kamene a sklad oken

1.1.2012

Navrhovaná stavba – dvoulodní hala pro skladování kamene a dalšího nepotravinového zboží, surovin a výrobků představuje z hlediska stavebního stavbu většího rozsahu. Základem stavby je železobetonový nosný skelet pilířového charakteru….

Celý článek

RC5 Olomoucko – jih

1.1.2012

Veslařská dráha v Grygově by měla vzniknout na místě pískovny směr Blatec.     Dne 26. února 2009 proběhlo v sále místní sokolovny Grygov veřejné ústní projednání návrhu Územní studie území…

Celý článek

Rozšíření sportovně rekreačního areálu

1.1.2012

Stávající sportovní areál je nevyhovující. Jedná se o úpravy stávajícího fotbalového stadionu a přilehlých pozemků za účelem zbudování víceúčelového sportovního areálu s osvětleným tréninkovým hřištěm, dětských hřištěm s hracími prvky,…

Celý článek

Knihovna IS

1.1.2012

Díky přidělené dotaci Ministerstva kultury ve výši 80.000,- Kč, bylo zakoupen nový počítač do informačního centra, nový počítač pro potřeby knihovny, včetně systému Clavius (sloužícího k automatizaci knihovnických činností), informační kiosek do chodby Obecního úřadu , sloužícího…

Celý článek

Vybudování pracoviště Czech POINTu

1.1.2012

Obec Grygov podala v roce 2009 žádost o finanční podporu k vybudování pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu Grygov v rámci Integrovaného operačního programu. Do konce roku pracoviště Czech POINT…

Celý článek

Síť elektronických zařízení

1.1.2012

Byla zpracovaná projektová dokumentace. Přestože Obec nemá v současné době dostatek finančních prostředků na celou realizaci akce, snažíme se projekt realizovat postupně. V budoucnu mohli v obci provozovat např. kabelovou,…

Celý článek