Archiv pro rubriku: Projekty a záměry

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého před domem č.p. 109, naproti budovy základní školy byla již v tak špatném stavu, že zastupitelstvo loni rozhodlo o jejím odstranění z podstavce a odvezení do…

Celý článek

Protierozní hráz v lokalitě Za Humny

12.5.2014

Stavba protierozní hráze v lokalitě Za Humny je v závěrečné fázi. V pondělí 12. května 2014 bylo předáno staveniště firmě SWIETELSKY s.r.o. Stavební práce potrvají do konce letošního roku, tedy…

Celý článek

Kompostéry

1.1.2014 11.7.2014

Starosta obce Grygov informuje občany o projektu “Grygov – biologicky rozložitelný odpad”. Biologický odpad bude ukládán do zahradních kompostérů, které byly pořízeny za finanční podpory Fondů EU a Státního fondu…

Celý článek

Výsadba stromů

V obci Grygov byla zajištěna výsadba: 96 stromů v projekční ceně 375 tis. Kč. Projekt řeší výsadbu stromů na plochách veřejné zeleně výhradně ve vlastnictví obce Grygov, a to v návaznosti…

Celý článek

Dům seniorů

12.1.2012

V současné době sociální komise při OU Grygov intenzivně pracuje na přípravě projektu Domu pro seniory v areálu bývalé mateřské školky v ulici Šrámkova. Původní záměr obce z roku 1999 vybudovat zde…

Celý článek

Obnova návsi

1.1.2012

V současné době probíhají přípravy na projektu Obnova návsi.   V roce 2007 zpracoval Ing. Arch. Stanislav Vrubel prvotní studii využití návsi – parku v Grygově.   S přihlédnutím k datu…

Celý článek