Archiv pro štítek: projekty

Projekty

rc03

Rekonstrukce místní komunikace Za Humny

Konečně přišla řada na rekonstrukci jedné z posledních „starých“ ulic v obci – ulice Za Humny,

vedoucí ke garážím a nově postavenému autoservisu pana Koupila. Stavba (dle projektu pana Ing. Římského) řešila kromě vozovky též rozšíření chodníků na 1,5 metru a nově vymezila plochy pro dopravu, parkování a plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Součástí stavby je nově řešené funkční odvodnění komunikace. Celkové náklady činily 1,38 mil. Kč včetně zpracování projektové dokumentace.

 

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého před domem č.p. 109, naproti budovy základní školy byla již v tak špatném stavu, že zastupitelstvo loni rozhodlo o jejím odstranění z podstavce a odvezení do depozitu. Letos na jaře jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, úspěšně ji získali a v létě se vyrobila zbrusu nová kopie sochy a všech podstavců včetně opravy betonového základu. Celé dílo zhotovil kamenosochař Martin Beneš z Krčmaně. Celkové náklady 240 tisíc Kč, z toho dotace činila 160 tisíc Kč.

 

Projekt digitálně a interaktivně

Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů
a systém mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů
a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení
pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů
v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

logolink_barevna

12.5.2014

Protierozní hráz v lokalitě Za Humny

Stavba protierozní hráze v lokalitě Za Humny je v závěrečné fázi.

V pondělí 12. května 2014 bylo předáno staveniště firmě SWIETELSKY s.r.o. Stavební práce potrvají do konce letošního roku, tedy roku 2014. Investorem stavby  je Státní pozemkový úřad – pobočka Olomouc, ten také získal na tento projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Náklady stavby budou cca 7,5 milionu Kč bez DPH. Připomínám, že stavba vychází ze schválené Komplexní pozemkové úpravy a obec Grygov nebude stát ani korunu. Součástí projektu je zejména zatravněná protierozní hrázka a asfaltová cesta od garáží až nahoru ke Genoservisu. Další informace podá obecní úřad nebo Státní pozemkový úřad, pobočka Olomouc.

 

 

 

 

Podrobné představení projektu naleznete ZDE.

 

Letem světem světadíly

Celoroční projekt ZŠ Grygov

Součástí života naší školy jsou projekty. Ve školním roce 2013/2014 jsme rozjeli nový školní projekt  s názvem „LETEM SVĚTEM SVĚTADÍLY“.

Zimní olympiáda v Soči a fotbalové mistrovstvím světa v Brazílii jsou dvě významné události, které byly motivací pro zaměření projektu .

Na úvod jsme se seznámili s plánovanou cestou okolo světa. Rozdělili jsme si patronáty nad jednotlivými světadíly a vytvořili skupiny, které obsadily daný světadíl.  Olympiádu jsme připomněli olympijskými kruhy nejen z papíru, děti utvořily živé kruhy a při tom si zazpívaly.

Do jara jsme stačili procestovat Evropu, Asii a Afriku. Speciální projektové dny jsou plné soutěží a adrenalinu. Kde v Grygově přeskáčete řeku po zádech krokodýlů? Slona před školou asi taky jen tak nepotkáte. Střílet zvířata ? Snad se ta plyšová opice,žirafa či hroch nepočítají. Prohlédnout si Hanou z kokosové palmy nebo rovnou z vrcholu Kilimandžára je, jak uznáte, super zážitek.No, a my to zažíváme pomalu každý měsíc přímo v budově školy !

Čá-ry, má-ry, en-ten-tý-ky po-le-tí-me do A-fri-ky…, vlastně teď nás čeká AMERIKA.

P1270042 P1300058 P1300129 PA140168