Archiv pro měsíc: Červenec 2013

Veřejná zeleň

Údržbu veřejné zeleně zajišťuje úřad v rozsahu:

 • sečení
 • pravidelný sestřih keřů
 • pravidelná kontrola zdravotního stavu stromů a její základě ořez a kácení
 • sběr listí na podzim

Rozloha veřejné obecní zeleně:

 • v intravilánu obce udržujeme 20 010 m² veřejné zeleně
 • v extravilánu obce udržujeme 9 650 m² veřejné zeleně

Mobiliář

Koše:

Po vyhodnocení ankety na Grygovském otevřeném fóru byly veřejností vybrány odpadkové koše typu Prima linea ve velikostech 50 a 120 litrů.

V roce 2009 bylo zakoupeno a umístěno v intravilánu obce:

 • dvacet malých košů (50l)
 • dva větších košů (120l)

Lavičky:

V roce 2008 bylo zakoupeno a rozmístěno deset zcela nových laviček typ NUMI B.

Nádoby na zimní posyp:

Šest starších rozpadajících se dřevěných nádob jsme v roce 2009 nahradili desíti žlutými. Vyrobeny jsou ze sklolaminátu, kování je z pozinkované oceli. Použité sklolamináty zaručují dlouhou životnost a UV ochranu. Zároveň je zaručena vysoká tvarová stabilita bez ukotvení. Nehrozí odlupování, nebo vybělení barvy. Navíc jsou pohodlně přepravovatelné.

Tři nejlépe zachované dřevěné nádoby jsou prozatím používány pro zajištení údržby v satelitních oblastech (Nahorka, Podlesí, U Mlýna). Vzhledem k jejich stavu, budou pravděpodobně v příštích letech nahrazeny novými.

Autobusová zastávka:

Z důvodů bezpečnosti byla stará autobusová zastávka přemístěna ze zatáčky před poštou o cca 200 metrů dál před křižovatku Týnecká – U Parku. Přesunutí bylo zrealizováno v rámci projektu Obnova místních a účelových komunikací.

Vývěsní desky:

Informační cedule:

Dětská a sportovní hřiště, víceúčelové hrací plochy:

Komunikace

V majetku obce 11.176 metrů místních komunikací a 5.830 metrů chodníků.

Údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
lokální předlažby chodníků uvolněné poškozené, propadené dlažby
opravy propadlých dešťových kanalizačních vpustí ohrožujících bezpečný provoz vozidel a chodců
úpravy bezbariérových přechodů
údržba a opravy ostatních dopravních zařízení a součástí místních komunikací např. patníky, zábradlí, svodidla, atd.
údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, dle platných ČSN a technických předpisů, výměnu dopravních značek, osazení nových dopravních značek, obnova zničených dopravních značek
údržba stojanů na kola v majetku obce
Zimní údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
zabezpečení pohotovosti v zimním období, která představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek kterýkoliv den v týdnu v denní či noční době po celé zimní období
podle pořadí důležitosti zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Smluvní zajišťování odtahu sněhu pro obec zabezpečuje tato organizace:
Jaroslav KOUTNÝ

Komunální služby

Obecní úřad vykonává na katastru obce agendu těchto komunálních služeb:

 • veřejné osvětlení
 • komunikace a chodníky
 • veřejná zeleň
 • odpady
 • obecní mobiliář

Jednotlivé činnosti má na starosti starosta a místostarosta obce.

Na tomto místě naleznete kompletní informace související s komunálním odpadem (provozní dobu sběrného dvora, intervaly svozu směsného komunálního odpadu, informace o veřejné zeleni (postup kácení stromů, informace o pravidelné údržbě stromů), informace o komunikacích v Grygově (plán zimní údržby apod.).

Dovolená – dětská lékařka

18.7.2013 19.7.2013

Dětská lékařka Mudr. Langerová oznamuje občanům, že 18. a 19. července 2013 čerpá dovolenou. Zastupovat ji bude Mudr. Andrésová ve Velké Bystřici, a to od 8 do 11 hodin.