Archiv pro měsíc: Červenec 2013

Veřejná zeleň

Údržbu veřejné zeleně zajišťuje úřad v rozsahu:

  • sečení
  • pravidelný sestřih keřů
  • pravidelná kontrola zdravotního stavu stromů a její základě ořez a kácení
  • sběr listí na podzim

Rozloha veřejné obecní zeleně:

  • v intravilánu obce udržujeme 20 010 m² veřejné zeleně
  • v extravilánu obce udržujeme 9 650 m² veřejné zeleně

Mobiliář

Koše:

Po vyhodnocení ankety na Grygovském otevřeném fóru byly veřejností vybrány odpadkové koše typu Prima linea ve velikostech 50 a 120 litrů.

V roce 2009 bylo zakoupeno a umístěno v intravilánu obce:

  • dvacet malých košů (50l)
  • dva větších košů (120l)

Lavičky:

V roce 2008 bylo zakoupeno a rozmístěno deset zcela nových laviček typ NUMI B.

Nádoby na zimní posyp:

Šest starších rozpadajících se dřevěných nádob jsme v roce 2009 nahradili desíti žlutými. Vyrobeny jsou ze sklolaminátu, kování je z pozinkované oceli. Použité sklolamináty zaručují dlouhou životnost a UV ochranu. Zároveň je zaručena vysoká tvarová stabilita bez ukotvení. Nehrozí odlupování, nebo vybělení barvy. Navíc jsou pohodlně přepravovatelné.

Tři nejlépe zachované dřevěné nádoby jsou prozatím používány pro zajištení údržby v satelitních oblastech (Nahorka, Podlesí, U Mlýna). Vzhledem k jejich stavu, budou pravděpodobně v příštích letech nahrazeny novými.

Autobusová zastávka:

Z důvodů bezpečnosti byla stará autobusová zastávka přemístěna ze zatáčky před poštou o cca 200 metrů dál před křižovatku Týnecká – U Parku. Přesunutí bylo zrealizováno v rámci projektu Obnova místních a účelových komunikací.

Vývěsní desky:

Informační cedule:

Dětská a sportovní hřiště, víceúčelové hrací plochy:

Komunikace

V majetku obce 11.176 metrů místních komunikací a 5.830 metrů chodníků.

Údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
lokální předlažby chodníků uvolněné poškozené, propadené dlažby
opravy propadlých dešťových kanalizačních vpustí ohrožujících bezpečný provoz vozidel a chodců
úpravy bezbariérových přechodů
údržba a opravy ostatních dopravních zařízení a součástí místních komunikací např. patníky, zábradlí, svodidla, atd.
údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, dle platných ČSN a technických předpisů, výměnu dopravních značek, osazení nových dopravních značek, obnova zničených dopravních značek
údržba stojanů na kola v majetku obce
Zimní údržbu místních komunikací a chodníků, kterou se rozumí zejména:
zabezpečení pohotovosti v zimním období, která představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek kterýkoliv den v týdnu v denní či noční době po celé zimní období
podle pořadí důležitosti zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a chodníků.

Smluvní zajišťování odtahu sněhu pro obec zabezpečuje tato organizace:
Jaroslav KOUTNÝ