Archiv autora: Radka Podmolíková

Přerušení dodávky vody dne 6.3.2024

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody na území celé obce ve středu 6. 3. 2024, od 8:00 do 15:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (napojení nového vodovodu) a bude se týkat odběratelů v lokalitě:

Olomouc: Přerovská 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, celá ulice: Týnecká, Jaselská, Moravská, Na Krejnici, Staškova, U Hřiště, E. Destinové, Hanácká, Revoluční, U Potoka

Všichni odběratelé v obci Krčmaň, Vsisko, Grygov, Olympia.

V této souvislosti vyzývá společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.

 V případě dotazů volejte na zákaznickou linku MOVO: 840 668 668 nebo 601 276 276.

Odečty elektroměrů

16.2.2024 22.2.2024

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v termínu od 16.2 do 22.2.2024 bude na území obce provádět odečty elektroměrů.

Informace Policie ČR ve věci šetření Lákání dětí do vozidla

2.2.2024
Název kraje Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
 Lákání dětí do vozidla nebylo pravdivé

OLOMOUCKO – Došlo k nedorozumění mezi osádkou vozidla a dívkou.

aktualizace 30. ledna 2024

Policisté územního odboru Olomouc uklidňují veřejnost k události týkající se možného lákání dětí do vozidla na Olomoucku. K žádnému lákání dětí nedošlo. Lavinu těchto oznámení spustila první zpráva, kdy měl v obci Majetín vystoupit muž z dodávky a nabídnout nezletilé dívce svezení na sáňkách.

Kriminalistům se podařilo vypátrat a vyslechnout řidiče a spolujezdce bílé dodávky, kteří v obci zastavili a vykládali převážené věci. Jednalo se o nedorozumění, ke kterému na místě mezi osádkou a dívkou došlo. Všechna další oznámení pak vznikala v této souvislosti. Prověřili jsme je a nezjistili, že by se zakládala na pravdě.

K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a veřejnost nemusí mít obavy.

por. Mgr. Libor Hejtman
30. ledna 2024

Nezapomeňte si vyzvednout nový kompostér

8.7.2020

Kompostéry Thermo-Star o objemu 1000 l pořízené v rámci  projektu ,,Podpora domácího kompostování – Obec Grygov,,  jsou stále k dispozici. 

Kompostéry jsou předávány do užívání vlastníkům nemovitostí na území obce na základě Smlouvy o výpůjčce a po uplynutí 5 let kompostéry přejdou do vlastnictví vypůjčitele (smlouvu je oprávněn uzavřít pouze vlastník případně spoluvlastník nemovitosti v k.ú. obce Grygov).

Žádáme proto zájemce o kompostér, aby se nahlásili obecnímu úřadu, a to prostřednictvím níže uvedeného formuláře „Žádost o kompostér“ případně telefonicky – tel.č. 585 393 262 (připravte si, prosím, k nahlášení číslo OP).  Nahlášení zájemci budou následně vyzváni k uzavření Smlouvy o výpůjčce a převzetí kompostéru. Při vyzvednutí kompostéru, prosíme, o dodržování času uvedeného v informační sms, v uvedené době je kompostér připraven k vyzvednutí.

Formulář: Žádost-o-kompostér (PDF), Žádost-o-kompostér (DOC).   V tištěné podobě si můžete formulář vyzvednout a vyplnit ve vstupním prostoru budovy obecního úřadu.

VZOR smlouvy o výpůjčce: VZOR smlouvy o výpůjčce-OPZP-Grygov   POZOR: Uvedená smlouva slouží pouze jako vzor pro seznámení se s obsahem, tuto smlouvu, prosím, nevyplňujte.

Nálevka pro sběr použitých jedlých tuků a olejů

8.3.2023

V rámci podpory třídění odpadů  si obec pro své občany připravila nálevky určené pro usnadnění sběru použitých jedlých tuků a olejů. Nálevku si mohou poplatníci zapojení do obecního systému odpadového hospodářství obce  zdarma vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, I. patro – kancelář č. 203. Kontejnery určené pro sběr jedlých tuků a olejů jsou umístěny v rámci kontejnerového stání  ul. Valentova (za obecním úřadem) a na křižovatce ulic K Nádraží a Sadová.

Leták – Sběr použitých jedlých tuků a olejů

Projekt „Kamerový dohledový systém Grygov – II. etapa“

22.6.2022

Olomoucký kraj podpořil projekt  „Kamerový dohledový systém Grygov – II. etapa“ dotací ve výši 130.500,- Kč.

Dotace je poskytována z Dotačního programu pro sociální oblast 2022, dotační titul Podpora prevence kriminality.

V rámci projektu bude realizována druhá etapa kamerového systému v obci. Stávající kamerový systém bude rozšířen o 8 nových kamerových bodů, a to 3 kamery s pohledem do obce se strojovým čtením SPZ s online napojením na registr PČR SPZ, 4 panoramatické kamery na klíčových křižovatkách v obci a 1 kamerový bod se dvěma kompaktními kamerami v okrajové části obce.

Tašky na tříděný odpad

18.5.2022

V kanceláři Obecního úřadu Grygov si občané obce mohou vyzvednout tašky na třídění odpadu.

K dispozici je sada tří tašek o objemu 20l určených na PAPÍR, SKLO A PLAST a nově také taška na KOVY.