IMG_3020

Dětský den 2014

Ve sobotu 31. května proběhl v sokolské zahradě dětský den a kácení májky. Bylo připraveno pásmo soutěží pro děti s názvem Grygovské ZOO. Po skončení akce pokácel starosta obce Ing. Tomáš Kubáček májku a dále probíhala taneční zábava. O občerstvení se postarali místní sbor dobrovolných hasičů. Celou akci pro vás nafotografovali manželé Špásovi.