b-30

Probouzení broučků 2014

V sobotu 29. března 2014 se uskutečnilo probouzení broučků. Děti svým zvoněním na zvonečky a s pomocí víly probudily broučky a přivolaly jaro. Společně si zazpívaly písničky a víla je pozvala i k plnění úkolů. Děti prošly bludištěm, vyzkoušely si práci včel, vyzdobily strom motýlky, namalovaly krásnou louku a poskládaly kytičky. Za všechnu tuto práci byly děti odměněny sladkou beruškou a ručně vyrobenou voskovkou s jarním motivem. Všem děkujeme za prima odpoledne a hlavně za tu velkou pomoc při přivolání jara. Vaše RCG