Tříkrálová sbírka

3.1.2015 4.1.2015

Začněme společně nový rok dobrým skutkem.

V sobotu 3. ledna budete v Grygově potkávat skupinky Tříkrálových koledníků. Navštíví Vaše domovy, abyste mohli dle svého uvážení podpořit nejubožejší z naší společnosti. Vedoucí každé skupinky se na vyžádání prokáže platnou průkazkou. Příspěvky se během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity.

V roce 2015 chceme v tříkrálových darů podpořit:

  • rozvoj centra materiální pomoci (humanitárního skladu),
  • rozšířit fond přímé pomoci pro lidi v akutní krizi (lidé postižení přírodními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů apod.),
  • zlepšit vybavení sociálních bytů,
  • zvýšit dostupnost paliativní péče (péče o umírající).

Přejeme krásné svátky.