Archiv autora: Simona Cahelová

Uzavírka: III/44318 Hlubočky, Mariánské Údolí – kř. III/44317 – ul. Nádražní x ul. Olomoucká

18.3.2024 30.6.2024

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 18. 3. 2024 do 30. 6. 2024 k částečné uzavírce silnice III/44317 ul. Olomoucká a úplné uzavírce silnice III/44318 ul. Nádražní v místě jejich křížení v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342, 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: od 18. 3. 2024 do 31. 5. 2024 – částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory a úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní – včetně BUS

Etapa 2: od 6. 5. 2024 do 30. 6. 2024 (plánovaný termín, začne až po ukončení „Etapy 1“) – částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory

Na zmíněné linky (891343, 891348, 891349, 891350) byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Schválené jízdní řády přikládáme v příloze.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-komunikaci-v-obci-hlubocky-mistni-casti-marianske-udoli/.

Děkujeme za spolupráci při informování Vašich občanů.

S pozdravem

L891348_240318_577970-1

Hledá se kocour Felix

Hledá se kocour Felix černobílé barvy, stáří zhruba 3 roky. Naposledy byl doma 21.02.2024. Informaci o něm, prosíme na tel. číslo: 725 367 743.

Informace k úhradě místních poplatků v Grygově pro rok 2024

9.2.2024 31.5.2024

 

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je vybírán místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na území obce Grygov pro rok 2024. Výše poplatku je stanovena na 680,- Kč/osoba/rok. Poplatek v hotovosti či platební kartou je možno uhradit v kanceláři OÚ:
• v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.
• v ostatní dny 8:00 – 12:00 hod.
Poplatek je splatný 31. března 2024.

Všeobecná informace k úhradě poplatku za odpady r. 2024.pdf

Souběžně s poplatkem za komunální odpad je vybírán i poplatek za psa, který je splatný 31.05.2024.

Pes – informace r. 2024

 

Schválené VJŘ od 10.12.2023 – úplná uzavírka silnice III/4353 Velký Týnec – Grygov

10.12.2023 31.7.2024

 

na základě celostátních změn jízdních řádů k 10. 12. 2023 zasíláme v příloze schválené výlukové jízdní řády linek 891348, 891351 a 920512 platné od 10. 12. 2023 do 31. 7. 2024 související s uzavírkou silnice III/4353 Velký Týnec – Grygov.

Informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4353-velky-tynec-grygov/.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování občanů.

S pozdravem

L891348_231210_568736-1                                 L891351_231210_568737                           L920512_231210_572215

Žádost o kompostér Thermo-Star o objemu 1000 l

Kompostéry Thermo-Star o objemu 1000 l pořízené v rámci projektu ,,Podpora domácího kompostování – Obec Grygov,,  jsou stále k dispozici. Kompostéry jsou předávány do užívání vlastníkům nemovitostí na území obce na základě Smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí 5 let kompostéry přejdou do vlastnictví vypůjčitele (smlouvu je oprávněn uzavřít pouze vlastník případně spoluvlastník nemovitosti v k.ú. obce Grygov). V případě zájmu si neváhejte vyplnit formulář „Žádost o kompostér“, který je k dispozici ve vestibulu budovy OÚ, kanceláři i webu obce. Na základě vyplněných údajů připravíme smlouvu i kompostér.

Žádost-o-kompostér

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Dotace na úsporná opatření v rodinných domech – Nová zelená úsporám Light

Žádat o dotaci může vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a ZÁROVEŇ:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve (spolu)vlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).
Podpora může být poskytnuta pouze, pokud má žadatel právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno (soudcovskou či exekutorskou zástava, exekuce, aj.)
Výše podpory: Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč, je poskytnuta formou zálohy před realizací a stanoví se jako součet podpor na vybraná opatření, bližší informace naleznete zde: NZÚ light_informace pro občany v území MAS Hanácké Království, NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele_1.znění_2022_11_14

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, můžete se obrátit na pracovníky MAS Hanácké
Království, kteří s Vámi vše zdarma zkonzultují a postarají se o veškerou administrativu.
Kontaktní osoba: Michal Kuděla, tel.: 606 287 499, e-mail: kudela@hanacke-kralovstvi.cz, Obecní úřad Grygov, Šrámkova 19, Grygov.

Ztráty a nálezy

  • Obecní úřad Grygov oznamuje, že v ulici Masarykova náves byla nalezena finanční hotovost, která je k vyzvednutí na OÚ Grygov v úředních hodinách (protokol č. 34 ze dne 14.06.2021).
  • Obecní úřad oznamuje, že na ulici U Parku byl nalezen tachometr na kolo. Majitel si jej může vyzvednout v kanceláři OÚ Grygov. (protokol č. 33 ze dne 02.03.2021)