Archiv autora: Simona Cahelová

Hledají se dva lovečtí psi

14.6.2018 30.6.2018

Dne 13. června kolem 16 hodiny při venčení psů, se nám zaběhli dva lovečtí psi. Psi byli naposledy v místech od věrovanského mostu (Věrovany) směrem k Nenakonickému mostu (Nenakonice). Jedná se o fenu Hanoverského barváře slyšící na jméno Korina a Štýrský brakýř je to pes slyšící na jméno Aron. Tel. kontakt : 734 388 238, Kateřina Jirsová

 

 

Ordinace praktického lékaře MUDr. Hrona oznamuje

4.6.2018 19.6.2018

Praktický lékař MUDr. Hron oznamuje, že ve dnech 04.06.2018 – 12.06.2018 nebude z důvodu čerpání řádné dovolené v Grygově ordinovat.
Sestra v ordinaci bude přítomna dle ordinačních hodin. Dne 13. června 2018 bude ordinace otevřena dle zvyklostí.
Zástup: MUDr. Tormová, Fischerova 24, Olomouc, tel. 608 441 866.

Ve dnech 18. – 19.06.2018 rovněž nebude MUDr. Hron přítomen z důvodu účasti na kongresu.
Sestra v ordinaci bude přítomna dle ordinačních hodin.
Zástup: MUDr. Tormová, Fischerova 24, Olomouc, tel. 608 441 866

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2018

31.1.2018 28.2.2018

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je vybírán místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov pro rok 2018. Výše poplatku je stanovena na 369,- Kč/osoba.
Poplatek je vybírán v pondělí a středu od 7:00 do 12:00  a od 13:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny od 7:00 do 12:00 hodin.
Poplatek je splatný 31. března 2018.

Formulář pro úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov v roce 2018)