Archiv autora: Simona Cahelová

Nabídka brigády

18.9.2018 20.10.2018

Úklidová firma Luxana z Citova hledá pracovníka úklidu. Jedná se o úklid kanceláří, šaten a sociálního zařízení v Grygově, délka úklidu cca 2,5 hodiny. Hodinová sazba 115,- Kč. Bližší informace na telefonním čísle 777 739 212 nebo mailem: majdisova.milena@seznam.cz

Pravidelné odečty vodoměrů

4.9.2018 20.9.2018

Společnost Moravská vodárenská a.s. oznamuje občanům, že bude od 4. do 20. září 2018 provádět pravidelné odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby zapsané stavy zanechali na viditelném místě.

Hledá se suchozemská želva

27.8.2018 15.9.2018

Ve čtvrtek 23. srpna 2018 se ztratila suchozemská želva. Prosíme případného nálezce o kontaktování majitelky želvy, paní Schinneckovou, na tel. čísle 722 902 011.

Praktický lékař MUDr. Hron čerpá dovolenou

6.8.2018 10.8.2018

Praktický lékař MUDr. Hron oznamuje, že v termínu 6. 8. – 10. 8. 2018 nebude z důvodu čerpání dovolené ordinovat.

Sestra bude v ordinaci v obvyklé pracovní době. Akutní případy ošetří Oddělení urgentní příjmu ve FN Olomouc.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2018

31.1.2018 28.2.2018

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je vybírán místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov pro rok 2018. Výše poplatku je stanovena na 369,- Kč/osoba.
Poplatek je vybírán v pondělí a středu od 7:00 do 12:00  a od 13:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny od 7:00 do 12:00 hodin.
Poplatek je splatný 31. března 2018.

Formulář pro úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Grygov v roce 2018)