Územní plán

Platný územní plán byl schválen vyhláškou zastupitelstva obce vyhláškou zastupitelstva obce č. 5/99, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Grygov.

Následně byly pořizovány jeho jednotlivé změny:

Do všech těchto územně plánovacích dokumentací včetně regulativ lze nahlédnout tištěné podobě na Obecním úřadu Grygov.

V současnosti je na Obecním úřadu Grygov evidováno 45 žádostí občanů o změnu územního plánu. Vzhledem k vývoji a stavu jednotlivých význačných ekonomických, kulturně-historických, společenských, ekologických a dalších ukazatelů a jevů a na základě rozboru těchto ukazatelů a vzhledem k vysokému počtu žádostí o změnu rozhodlo zastupitelstvo obce Grygov o započetí prací na „novém“ územním plánu obce Grygov. Na veřejném zasedání dne 7.11.2011 schválilo zadávací dokumentaci (výzvu k podání nabídky) na veřejnou zakázku „Územní plán obce Grygov“.
Ve výběrovém řízení byl vybrán jako zpracovatel nového územního plánu obce Grygov AURatelier, Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc (Ing.arch. Eva Tempírová, Ing.arch. Jitka Ingrová).

Dále se můžete seznámit s:

Doplňujícími průzkumy a rozbory (ve formátu PDF)

Návrhem nového územního plánu (POZOR jedná se pouze o návrh, který ještě nenahradil platný Územní plán z roku 1998 se zapracovanou změnou č.1 z roku 2001 a změnou č. 2 z roku 2011).