Platby a poplatky

Místní poplatky:

 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky Obce Grygov č. 1/2016 (Obecně závazná vyhláška Obce Grygov č. 1 2016). Pro rok 2017 činí poplatek 378,- Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný do 31.3.2017.
 • Poplatek ze psů – poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky Obce Grygov č. 1/2012 (sazebník viz. vyhláška). Poplatek je splatný vždy do 31.5. daného roku.
 • Poplatek ze vstupného – poplatek je vybírán dle Obecně závazné vyhlášky Obce Grygov č. 2/2012 (vyhláška).

Ostatní platby:

 • Platba za stočné – pro rok 2017 schválena ve výši 28,- Kč/m3
 • sazba za stočné pro rodinný dům činí 1.008,- Kč/osoba/rok,
 • sazba za stočné pro bytový dům činí 980,- Kč/osoba/rok

Způsob úhrady poplatků a plateb:

 • v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, Šrámkova 19, 783 73 Grygov.
 • bezhotovostní platbou – formou poštovní poukázky, nebo převodem na bankovní účet obce vedený u ČS a.s., číslo 1801717399 / 0800

Variabilní symboly určené pro bezhotovostní platby:

 • poplatek za likvidaci odpadu 31501XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • poplatek za psa 31502XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • platba za stočné 31102XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)

Formuláře