Platby a poplatky

Místní poplatky:

 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za likvidaci odpadu, Formulář – komunální odpad r. 2019
 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek ze vstupného
 • Poplatek za provozovaný hrací přístroj

Ostaní platby:

Způsob úhrady poplatků a plateb:

 • V hotovosti v kanceláři obecního úřadu
 • bezhotovostní platbou – formou poštovní poukázky, nebo převodem na bankovní účet obce vedený u ČS a.s., pobočky Velký Týnec číslo 1801717399/0800

Variabilní symboly určené pro bezhotovostní platby:

 • poplatek za likvidaci odpadu
  31501XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • poplatek za psa
  31502XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)
 • platba za stočné
  31102XXX (XXX = číslo popisné bydliště plátce)

Formuláře